ETJA eucalyptus Oil 10ml

£3.09

SKU: 5908310446097

Description

Eucalyptus oil. Composition according to INCI Eucalyptus Globulus Oil Properties Obtained by steam distillation of twigs and leaves of the Eucalyptus Globulus tree. It has antibacterial and antiviral properties. It is used in the treatment of upper respiratory tract infections, runny nose, cough, sinusitis and rheumatic pains. Eucalyptus oil stimulates the immune mechanisms of the organism. It relaxes the bronchial tubes, liquefies the residual mucus and clears the paranasal sinuses. It refreshes the mind in case of a cold or hay fever. Great for insect bites (soothes itching), burns, wounds and blisters. It has an expectorant, anti-inflammatory and disinfecting effect, therefore it is often used for inhalation of air. Effectively disinfects rooms in the event of an infection or infectious disease.

 

Action: calming, helps to remove cellulite, anti-depressant, anti-infective, antiseptic, fungicidal, anti-inflammatory, toning, soothes premenstrual pain.

Note: high Odor: fresh, spicy, sweet, clean and penetrating Color: colorless

A good composition with eucalyptus oils: cedar, lemon, lavender, tea tree, mint, thyme, pine rosemary.

 

Use

massage on your own

bath – the eucalyptus steam produced during an aromatherapeutic bath, rising up from the bathtub, has a beneficial effect in case of rhinitis and colds

sauna: dry, wet, steam inhalation of the upper respiratory tract in dilution with a carrier oil directly on insect bites, burns, wounds and blisters effectively disinfects rooms (aromatizing the air) additive in toothpaste, syrups and throat sprays has dissolving properties .in. rubber, tar

 

Comments Contraindications:

Avoid contact with the eyes. Do not use it if you suffer from high blood pressure. Always use diluted. Store in a tightly closed dark glass bottle at room temperature, out of the reach of children.

Origin: Australia, China, Spain, USA, Brazil

All essential oils offered by ETJA are 100% natural.

 

Use those oils that smell best for you, aromatherapy is supposed to be a pleasure. When preparing the mixture, do not mix more than 5 essential oils. Do not take essential oils by mouth. Do not apply undiluted oils directly on the skin. Use natural carrier oils for massage (e.g. jojoba, olive oil, avocado). Before starting an aromatherapy treatment, do an allergy test. Dissolve a drop of essential oil in a tablespoon of vegetable oil and rub it behind the ear, on the breastbone or on the forearm at the pulse check point. If no redness, erythema, blemishes, irritation or itching appear within 12 hours, it means that you can use the given oil. During an aromatherapy bath, do not wash your body with foaming liquids, the chemical compounds contained in them may react negatively with the oil. It should be used with caution in young children, people prone to allergies and pregnant women. Avoid exposing the skin to UV rays (in the case of citrus oils). Use essential oils with conviction for their healing properties, enjoying a wide variety of their fragrances and uses. Use essential oils purchased in company herbal stores and pharmacies with approvals. The ETJA company offers high-quality oils, composed of natural ingredients. Oils and oils should be stored in a cool place, away from direct sunlight, and the container should be closed immediately after use. Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes.

 

Olejek eukaliptusowy. Skład według INCI Eucalyptus Globulus Oil Właściwości Otrzymywany w procesie destylacji parą wodną gałązek i liści drzewa odmiany Eukaliptus Globulus. Posiada działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Stosuje się go w terapii infekcji górnych dróg oddechowych, katarze, kaszlu, zapaleniu zatok oraz przy bólach reumatycznych. Olejek eukaliptusowy pobudza mechanizmy odpornościowe ustroju. Rozkurcza oskrzela, upłynnia zalegającą wydzielinę śluzową oraz udrażnia zatoki oboczne nosa. Orzeźwia umysł w przypadku przeziębienia lub gorączki siennej. Doskonały na ukąszenia owadów (łagodzi swędzenie), oparzenia, rany i pęcherze. Działa wykrztuśnie, przeciwzapalnie i dezynfekująco dlatego często wykorzystywany jest do inhalacji powietrza. Skutecznie odkaża pomieszczenia w razie wystąpienia infekcji lub choroby zakaźnej.

 

Działanie: uspokajające, wspomaga usuwanie cellulitu, antydepresyjne, przeciwzakaźne, antyseptyczne, grzybobójcze, przeciwzapalne, tonizujące, łagodzi bóle napięcia przedmiesiączkowego.

Nuta: wysoka Zapach: świeży, ostry, słodki, czysty i przenikliwy Kolor: bezbarwny

Dobra kompozycja z olejkiem eukaliptusowym: cedrowym, cytrynowym, lawendowym, z drzewa herbacianego, miętowym, tymiankowym, sosnowym rozmarynowym.

 

Stosowanie

masaż w własnym zakresie

kąpiel – wytwarzana para eukaliptusowa podczas aromaterapeutycznej kąpieli, unosząc się do góry z nad wanny ma dobroczynne działanie przy katarze i przeziębieniu

sauna: sucha, mokra, parowa inhalacja górnych dróg oddechowych parówka twarzy w rozcieńczeniu z olejem nośnikowym bezpośrednio na ukąszenia owadów, oparzenia, rany i pęcherze skutecznie odkaża pomieszczenia (aromatyzowanie powietrza) dodatek w pastach do zębów, syropach i sprejach na gardło posiada właściwości rozpuszczające m.in. gumę, smołę

 

Uwagi Przeciwwskazania:

Należy unikać kontaktu z oczami. Nie stosuj go jeśli cierpisz na wysokie ciśnienie. Używaj zawsze w rozcieńczeniu. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce z ciemnego szkła w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pochodzenie: Australia, Chiny, Hiszpania, USA, Brazylia

Wszystkie olejki eteryczne oferowane przez firmę ETJA są w 100% naturalne.

 

Używaj tych olejków, których zapach najbardziej Ci odpowiada, aromaterapia ma być przyjemnością. Przygotowując mieszanką, nie mieszaj więcej niż 5 olejków eterycznych. Nie stosuj olejków eterycznych doustnie. Nie stosuj nie rozcieńczonych olejków bezpośrednio na skórę. Do masażu używaj naturalnych olejów nośnikowych (np.; jojoba, oliwa z oliwek, avokado) Przed rozpoczęciem zabiegu aromaterapeutycznego wykonaj test uczuleniowy. Kroplę olejku rozpuść w łyżce oleju roślinnego i wetrzyj za uchem, na mostku lub na przedramieniu w miejscu sprawdzania pulsu. Jeżeli w ciągu 12 godzin nie pojawią się zaczerwienienia, rumień, wypryski, podrażnienie lub swędzenie oznacza to, iż możesz stosować dany olejek. Podczas kąpieli aromaterapeutycznej nie myj ciała płynami pianotwórczymi, związki chemiczne w nich zawarte mogą negatywnie reagować z olejkiem. Należy ostrożnie stosować u małych dzieci, osób skłonnych do uczuleń i kobiet w ciąży. Należy unikać wystawiania skóry na promienie UV (w przypadku olejków cytrusowych). Stosuj olejki eteryczne z przekonaniem o ich leczniczych właściwościach, czerpiąc przyjemność z szerokiej gamy ich zapachów i zastosowań. Stosuj olejki eteryczne zakupione w firmowych sklepach zielarskich, aptekach, posiadające atesty. Firma ETJA posiada w swojej ofercie olejki wysokiej jakości, komponowane z naturalnych składników. Olejki i oleje należy przechowywać w chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz zakręcać pojemnik bezpośrednio po jego użyciu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuszczaj do kontaktu z oczami.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ETJA eucalyptus Oil 10ml”